Nabi Ibrahim a.s merupakan nabi ke-6 dalam sejarah Rasul Allah yang wajib diketahui umat Islam. Sebagai seorang utusan Allah, tanggungjawab Nabi Ibrahim a.s sangatlah besar. Baginda dilahirkan di tengah-tengah masyarakat jahiliyah yang musyrik dan kufur. Nabi Ibrahim dilahirkan pada tahun 2295 sebelum Masihi di negeri Mausul. Malangnya, bapa Nabi Ibrahim a.s adalah pengukir patung berhala untuk dijual […]

Read More »

Di sini disebutkan ENAM BELAS nama ketua syaitan dan peranan mereka menggoda manusia di atas dunia ini agar berbuat jahat, maksiat dan derhaka serta selalu lupakan Tuhan yang Maha Esa : 1. ZALITUN, tugasnya menyuruh manusia gemar boros berbelanja,tanpa had dan fikiran hanya ingat pada makan dan makanan. 2. WATIN, tugasnya mendekati orang yang sedang […]

Read More »

Malaikat-malaikat mempunyai bilangan yang banyak. Hanya Allah sahajalah yang mengetahui bilangannya. Firman Allah S.W.T di dalam Surah Al-Muddathir ayat 31 : Maksudnya : “Dan tiada yang mengetahui tentera Tuhanmu melainkan Dia lah sahaja. Dan (ingatlah, segala yang diterangkan berkenaan dengan) neraka itu tidak lain hanyalah menjadi peringatan bagi manusia.”NAMA-NAMA MALAIKAT DAN TUGAS-TUGASNYA YANG WAJIB DIPERCAYAI SECARA TAFSILID […]

Read More »

Iblis adalah makhluk ciptaan Allah yang ditangguhkan kematiannya oleh Allah SWT hingga hari kiamat. Iblis diberikan kekuasaan oleh Allah untuk menyesatkan manusia sebanyak-banyaknya hingga akhir zaman nanti. Dan kini, sudah banyak sekali manusia yang sudah disesatkan oleh Iblis Laknatullah. Hingga pada batas waktu yang telah ditentukan oleh Allah maka Iblis akan menemui ajalnya nanti ditangan […]

Read More »

Iblis telah berjanji bahwa ia akan menyesatkan manusia hingga akhir zaman nanti. Iblis adalah makluk Allah yang terlaknat, ia telah dikutuk oleh Allah hingga hari pembalasan nanti karena ia mengingkari perintah Allah. Iblis meminta kepada Allah agar ia diizinkan untuk menggoda manusia dan menyesatkan manusia dari jalan yang lurus. Sehingga nanti diakhirat ia memiliki teman […]

Read More »

Jika Nauf boleh menghidupkan kuda milik Birdlaun milik Raja Faris dengan izin Allah SWT, maka Nabi Isa AS juga boleh menghidupkan orang yang sudah mati atas izin Allah juga. Itulah antara  mukjizat yang diberikan Allah kepada rasul-Nya untuk menunjukkan keagunganNya. Tapi dasar orang kafir, walaupun Nabi Isa AS boleh menunjukkan mukjizat dengan izin Allah swt dengan menghidupkan […]

Read More »